SOPDS
ImDragon Books Catalog
Подтвердите удаление книги с Вашей книжной полки.

Удалить    Отмена

Leyli və Məcnun Скачать: fb2  fb2+zip 
Название книги: Leyli və Məcnun
Авторы: Gəncəvi Nizami
Жанры Поэзия
Серии Xəmsə
Файл: f.fb2-440801-444899.zip/442475.fb2
Размер файла: 929Кб.
Дата правки: 2010-08-15

Leyli və Məcnun" — "Xəmsə"nin üçüncü poemasıdır. Nizami Gəncəvi bu qədim məhəbbət əfsanəsinə ustad qələmilə bəzək vurmuş, onu bədii yüksəkliyə qaldırmışdır. Şairin yaratdığı bu məhəbbət dastanı dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevrilmişdir. Nizaminin "Leyli və Məcnun" poeması 1188-ci ildə yazılmışdır. Şirvan hökmdarı Axistanın sifarişi ilə yazılmış "Leyli və Məcnun" poemasında Nizami Yaxın və Orta Şərq xalqları arasında geniş yayılmış məhəbbət əfsanəsini ilk dəfə ədəbiyyata gətirmiş, vicdan və sevgi azadlığı haqqında ölməz bir dastan yaratmışdır. Şair qadın hüquqsuzluğundan, qadının əşya kimi satılıb alınmasından, feodal adət-ənənələrindən söhbət açır, insan adını uca tutmağa, ali məqsədlərə qulluq etməyə, mərd və mübariz olmağa çağırır

Yeddi gözəl Скачать: fb2  fb2+zip 
Название книги: Yeddi gözəl
Авторы: Gəncəvi Nizami
Жанры Поэзия, Древневосточная литература
Файл: f.fb2-412296-416023.zip/415908.fb2
Размер файла: 962Кб.
Дата правки: 2015-07-26

Yeddi gözəl" əsəri "Xəmsə"nin dördüncü kitabıdır. Nizami yaradıcılığının ana xəttini təşkil edən ağıllı və ədalətli şah arzusu "Yeddi gözəl"də başlıca yer tutur. Maraqlı nağılların, məhəbbət macəralarının içərisində şair öz əsas fikrini ifadə edir; zülmkar şahları xalqın qayğısına qalmağa, dövləti, ölkəni ədalətlə idarə etməyə çağırır. Şair şahları uzaqgörən, həyatı gözəl dərk edən kəniz Fitnə ilə, xalqın, sadə adamların müdrik nümayəndəsi olan qoca çobanla üzləşdirir, öz əsərində sadə adamlara üstünlük verir

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Книжная полка доступна только в режиме работы SimpleOPDS Catalog со включенной авторизацией пользователей.
СТАТИСТИКА

Этот каталог содержит: 403901 книг, 104245 авторов, 652 жанров и 27131 серий.

Дата последнего сканирования: 7 ноября 2017 г. 0:02

СЛУЧАЙНАЯ КНИГА

Остров в море наслаждений

Сыщицам-любительницам Кире и Лесе необычайно повезло: их пригласили провести отпуск на теплом Черном море – в Крыму. Вместе с родственниками и друзьями, в количестве двенадцати человек, все заявились в гости к Гале, родной тетке мужа двоюродной сестры Леси. Но если по телефону Галина всех усиленно звала к себе в роскошный домик на побережье, то по приезде показала себя с отвратительной стороны,...